Konseptet Rynkerock så dagens lys vinteren 2011. Bakgrunnen for at dette ble satt i gang var for at band fra 60-70 tallet endelig skulle få en mulighet til å gå i studio å gjøre opptak av låter de har spilt i 30-40 år! Målet var å få laget en samle CD i løpet av våren 2012. Et samarbeid mellom Studio 7b og Bergen Beat Club (BBC) gjorde dette mulig. i løpet av 2011-13 har vi gjort innspillinger av 6 band! Kriteriene for denne Sesongen er at dere har en fortid fr 60-70 og 80 tallet.
De som allerede har gjort innspillinger er følgende band:

The broilers (ABC)
max miseries BBC)
Ragnarrock (BBC)
Larsen å De`(BBC)
2 power unit (ABC)
Heartbeats (BBC)
Dere neste?

 

      1. Rynkerock